Polityka prywatności

1. Administratorem gromadzonych danych osobowych jest Bartłomiej Cichała, reprezentujący firmę Sztukmistrz Bartłomiej Cichała ul. Mikołaja Reja 29, 95-035 Ozorków, NIP: 9820299669, adres mailowy iluzjonista@sztukmistrz.eu.

2. Celem zbierania danych jest obsługa zapytań ofertowych oraz komunikacja biznesowa, obsługa formalności (umowy itp.), a także realizacja celów marketingowych.

3. Zainteresowanym przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów opisanych w pkt. 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja wyżej wymienionych celów.

5. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie.

Call Now Button